Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,
Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Välkommen

Stiftelsens verksamhet består av att bevilja bidrag till ekonomiskt behövande sjuksköterskor, som varit eller är verksamma i Göteborg eller som bor eller har bott i Göteborg. Stiftelsen kan också ge bidrag för att bestrida sjukvårdskostnader som inte betalas av det allmänna.