Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,
Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Ansökan/Blankett

Anvisning om ansöksförfarandet:

Ansökningar kan inlämnas under hela året. Styrelsen sammanträder två gånger per år, vilket kan innebära att ansökan blir liggande en tid.

Till ansökan skall bifogas följande kopior:
1. Examensbevis eller anställningsbevis för den som ansöker för första gången.
2. Senaste deklarationsblanketten, viktigast är sidan 1 "preliminär skatteuträkning (de gul- och vitrandiga sidorna). Det går också bra med slutskattebeskedet eller blanketten samtliga kontrolluppgifter, "KU" som du beställer från Skatteverket.
3. Årsbesked från bank som visar tillgångar (bankmedel, fonder, aktier, kapitalförsäkringar mm)
4. Underlag som styrker alla månadsinkomster (pension, bostadstillägg, KBH, handikappersättning, tjänstepension, underhåll, barnbidrag etc inkomster).
5. Underlag som styrker boendekostnad (hyra, bo-lån mm).
6. Underlag som styrker kommunala kostnader (hemtjänstavgift, barnomsorg mm).

Finns make/maka/sambo så skall motsvarande handlingar rörande ekonomin skickas in även för denne.
Finns barn ange ålder


Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.