Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,
Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Styrelsen

Styrelsen består av