MENY STÄNG

Välkommen

Stiftelsens verksamhet består av att bevilja bidrag till ekonomiskt behövande sjuksköterskor, som varit eller är verksamma i Göteborg eller som bor eller har bott i Göteborg. Stiftelsen kan också ge bidrag till sjukvårdskostnader som inte betalas av det allmänna.

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.

Så behandlar stiftelsen  information enligt Dataskyddsförordningen.

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,
Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

c/o SEB Stiftelser GÖH 420
405 04 Göteborg