MENY STÄNG

Ansökan Blankett/Digitalt

Anvisning om ansöksförfarandet

Ansökningar kan inlämnas under hela året. Styrelsen sammanträder två gånger per år, vilket kan innebära att ansökan blir liggande en tid.

Till ansökan skall bifogas följande kopior:

  1. Examensbevis eller anställningsbevis för den som ansöker för första gången.
  2. Senaste deklarationsblanketten, viktigast är sidan 1 ”preliminär skatteuträkning (de gul- och vitrandiga sidorna). Det går också bra med slutskattebeskedet eller blanketten samtliga kontrolluppgifter, ”KU” som du beställer från Skatteverket.
  3. Årsbesked från bank som visar tillgångar (bankmedel, fonder, aktier, kapitalförsäkringar mm)
  4. Underlag som styrker alla månadsinkomster (pension, bostadstillägg, KBH, handikappersättning, tjänstepension, underhåll, barnbidrag etc inkomster).
  5. Underlag som styrker boendekostnad (hyra, bo-lån mm).
  6. Underlag som styrker kommunala kostnader (hemtjänstavgift, barnomsorg mm).

Finns make/maka/sambo så skall motsvarande handlingar rörande ekonomin skickas in även för denne.
Finns barn ange ålder.

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.
Så behandlar stiftelsen  information enligt Dataskyddsförordningen.

Ansökningsblankett PDF

För att ansöka om medel från Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett med anvisningar.

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,
Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

c/o SEB Stiftelser GÖH 420
405 04 Göteborg

PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader 5.0+ För att kunna öppna pdf-filer behöver du Acrobat Reader.
Har du inte programmet installerat på din dator finns det att hämta på

Adobes webbsida   

Digital ansökan

Det går också att ansöka digitalt på SEB Ansökningsportal.