MENY STÄNG

Om stiftelsen

Stiftelsen bildades 1915 till följd av ett testamentariskt förordnande 1911 av Fru Mary Wijk. Mary Wijk var född Dickson 1854 och härstammade från en skotsk släkt som i Göteborg drev handel och annan företagsverksamhet från 1800-talets början. Hon var dotter till grosshandlaren Edward Dickson (son till Robert Dickson) och Isobel (född Gordon), som tillsammans fick 13 barn.

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg, är en välgörenhetsstiftelse som är grundad och finansierad på privat initiativ. Liksom andra stiftelser står verksamheten under Länsstyrelsens övervakning men alla beslut kring t.ex. förvaltning och ansökningar sköts av stiftelsens styrelse, utsedd av familjen kring Stiftelsens grundare.